Facebook

Pentru culturi sănătoase și o recoltă mai bună!

Pentru culturi sănătoase și o recoltă mai bună!

Pentru culturi sănătoase și o recoltă mai bună!

Recomandarea Adama Agricultural Solution

 

Începând din toamna trecută, Adama vine în sprijinul fermierilor care sunt în căutarea unor soluții pentru o cultură sănătoasă și o recoltă mai productivă, cu AgriCall. Linia verde la care un reprezentant Adama va răspunde rapid la toate întrebările și nedumeririle legate de culturi, tratamente sau pachete tehnologice, într-un mod eficient. Fiecare regiune a țării beneficiază de expertiza unui specialist care oferă soluții personalizate în funcție de climă, cultură și perioada anului. Imediat după semănat, când buruienile încep să își facă apariția, sau în timpul perioadei de vegetație când bolile și dăunătorii atacă culturile, noi îți oferim sfaturi pentru a combate toate aceste probleme.

0800 020 020 este numărul care poate fi apelat de luni până vineri, în intervalul 08:00 – 18:00.

 

 

Tomigan XL 102,5 SE

Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor din culturile de grâu și orz

Este un erbicid complex, formulat ca suspoemulsie, cu un conținut de 2,5 g/l florasulam și 100 g/l fluroxipir (sub formă de fluroxipir-meptil, 144 g/L).

Erbicid foliar, cu aplicare în postemergență la culturile de grâu și orz, pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale și perene. Florasulam este o substanță activă aparținând unei grupe chimice (1,5 triazolo-pirimidin-sulfon-anilide) cunoscută pentru inhibarea enzimei acetolactat sintază (ALS). Simptomele apar în prima fază în regiunea meristematică superioară a plantelor, sub formă de cloroză și necroză. Uscarea completă a buruienilor poate avea loc în 7-10 zile, în condiții pedoclimatice normale, dar poate dura până la 6-8 săptămâni în condiții mai puțin ideale.

Produsul Tomigan XL 102,5 SE se aplică postemergent, în primăvară, când atât cultura de interes, cât și buruienile sunt în faza activă de dezvoltare. Se aplică un singur tratament cu Tomigan XL 102,5 SE pe cultură și pe sezon. Momentul optim pentru aplicarea tratamentului este la BBCH 13 – 39 al culturii de grâu sau orz (faza de 2-3 frunze până la apariția frunzei stindard), iar buruienile trebuie să fie într-un stadiu cât mai timpuriu de dezvoltare. Eficacitatea produsului poate fi diminuată dacă tratamentul se aplică înainte de, sau în timpul unei secete prelungite. Nu se recomandă efectuarea tratamentului la o temperatură exterioară sub 8 grade Celsius sau peste 25 grade Celsius, precum nici în condiții de îngheț. Volumul de suspensie este de 300 l/ha. Aplicat conform dozelor recomandate și în condiții normale de climă, produsul nu produce fenomene de fitotoxicitate.

Tomigan XL 102,5 SE este omologat la următoarele culturi și doze de aplicare:

 

Aici vor fi poze de buruieni Turița (Galium aparine) și Pălămida (Cirsium arvense)

 

Buruieni combătute Doza omologată
Buruieni dicotiledonate anuale și perene Max. 1,5 l/ha (0,8 – 1,5 l/ha), Postemergent

 

 

Kantik 450 EC

Fungicid cu acțiune sinergică între trei molecule diferite pentru un spectru larg de combatere a agenților patogeni

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

Kantik 450 EC este un amestec complex format dintr-un fungicid din grupa imidazolilor: procloraz 200 g/L, unul din grupa triazolilor: tebuconazol 100 g/L şi un fungicid derivat de piperidină: fenpropidin 150 g/L. Este un fungicid complex cu acţiune sistemică şi de contact, având un spectru larg de acţiune atât preventivă, cât şi curativă asupra unui mare număr de agenţi fitopatogeni care pot apărea la culturile de cereale.

Procloraz este un fungicid de contact cu acţiune curativă, preventivă şi translaminară. Este o substanţă inhibitoare a biosintezei ergosterolilor.

Tebuconazol aparţine unui grup de fungicide cunoscute ca inhibitori de demetilare ai sterolului. Efectiv acesta opreşte creşterea ciupercilor prin inhibarea demetilazei C-14 în biosinteza ergosterolului.

Fenpropidin inhibă biosinteza ergosterolului, dar prezintă un mod de acţiune diferit faţă de al fungicidelor azolice (inhibă sinteza sterolului în două poziţii).

Se pot aplica cel mult 2 tratamente cu KANTIK 450 EC pe sezon, în postemergenţă, la interval de 14 zile, în funcţie de destinaţia culturii sau de presiunea bolilor (existenţa condiţiilor de infecţie). Primul tratament se aplică în stadiul de vegetaţie BBCH: 30-39 (de la sfârşitul înfrăţirii până la apariţia frunzei stindard), iar al doilea la BBCH: 39-61 (de la formarea frunzei stindard până la începutul înfloririi).

KANTIK 450 EC este omologat la următoarele culturi şi doze de aplicare:

 

Vor fi poze cu Arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis) și Sfâșierea frunzelor (Pyrenophora teres)

Cultura Spectrul de combatere Doza de aplicare Stadiul de dezvoltare a culturii Volum de apă/ha Nr. max.  tratamente/ cultură/sezon
 

 

Grâu , secară, triticale

 

Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia recondita)

 

2,0 L/ha

 

 

BBCH: 30 – 61 (de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi)

 

 

200 – 400  L/ha

 

 

2

 

 

 

Orz

Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Rhyncosporium secalis, Pyrenophora teres, Puccinia spp.) 2,0 l/ha  

BBCH: 30 – 61 (de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi)

 

 

200 – 400  L/ha

 

 

 

2

 

 

Mavrik 2 F

Insecticid piretroid de ultimă generaţie

Insecticid de contact de ultimă generație din Gama “Advanced”

  • Controlul eficient al principalilor dăunători din toamnă: Viespea rapiței, Gărgărița tulpinilor și Puricele albastru al rapiței
  • Flexibilitate în aplicare datorată ferestrei largi de aplicare, atât toamna cât și primăvara
  • Activare foarte rapidă și persistentă (până la 21 de zile), chiar și în condiții de ploaie (nu e solubil în apă)
  • Piretroid de ultimă generație, fără ciclopropan și cu o structură chimică unică derivată din aminoacidul valină, ceea ce îi crește eficiența față de un spectru extins de dăunători, în paralel cu o toxicitate redusă față de entomofauna benefică
  • Permite un al doilea tratament în caz de atac puternic de insecte în toamnă (în cazul unui sezon cald și umed), cu o substanță activă cu un mod de acțiune diferit (tau fluvalinat), ceea ce reduce riscul apariției fenomenului de rezistență
  • Emulsie de ulei în apă, cu grad redus de toxicitate pentru operatori

Mavrik 2 F conţine substanţa activă tau-fluvalinat, obţinută dintr-un aminoacid denumit valină, care se găseşte în cazeina din lapte. Tau-fluvalinat  este un piretroid de sinteză unic, întrucât spre deosebire de toţi ceilalţi piretroizi acţionează în mod diferit asupra sistemului nervos al dăunătorilor ţintă. Astfel, tau-fluvalinat menţine deschise canalele de sodiu de la nivelul terminaţiilor nervoase şi în felul acesta afectează procesul de depolarizare a membranei celulare, provocând grave perturbări metabolice, hiperactivitate dezordonată şi în final moartea dăunătorilor. Aceasta substanţă activă se caracterizează printr-o mai mare foto- şi termo-stabilitate, o solubilitate sporită în lipide (traversează mai repede cuticula insectelor) şi un spectru de combatere mai specific, principalele ţinte fiind insectele sugătoare (afide, tripşi şi purici de frunză), dar şi unele insecte cu aparat de ros (coleoptere şi lepidoptere).

Totodată, datorită insolubilizării sale în apă, Mavrik 2 F este foarte rezistent la spălarea de către ploi.

Aplicarea sa se poate face la  temperaturi mai ridicate decât în cazul majorităţii piretroizilor, fără ca efectul de combatere să se diminueze.

De asemenea, Mavrik 2 F este mai stabil şi are o periodă de acţiune îndelungată, având totodată şi un efect de protejare a entomofaunei utile şi mai ales a insectelor polenizatoare (albine, bondari), asupra cărora este total inofensiv. Asupra organismelor ţintă acţionează atât prin contact cât şi prin ingestie, având şi efect rezidual de lungă durată şi un efect de knock-down foarte evident (ca urmare a penetrării mai rapide prin cuticulă).

Spectru de combatere: Ploşniţa cerealelor (Eurygaster integriceps) foto Ploșniță

Doza omologată: 0,2 l/ha

Tratamentul cu MAVRIK 2 F se face la avertizare, când pragul economic de dăunare a fost atins. O importanţă deosebită o are tratamentul din toamnă, când purecii de frunză pot provoca pagube însemnate culturilor abia răsărite. De asemenea, foarte important este şi tratamentul din fazele finale ale culturilor, când afidele pot ataca spicul. Se folosesc volume normale de soluţie.

Lamdex Neo

Insecticid piretroid pentru combaterea unui spectru larg de dăunători la diverse culturi agricole

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

Lamdex Neo este un insecticid din grupa piretroidelor, care acţionează atât prin contact, cât şi prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având de asemenea şi acţiune ovicidă. Substanţa activă acţionează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând moartea rapidă a acestora.

Lamdex Neo se aplică prin stropire, în timpul perioadei de vegetaţie a culturilor. Se va evita efectuarea tratamentelor la temperaturi ridicate din timpul zilei care determină degradarea produsului.

Lamdex Neo este omologat la ur­mătoarele culturi și în următoarele doze/ concentrații de aplicare:

Grâu

Agenți de dăunare Doză/concentrație

de aplicare

Timp de pauză (zile)
Eurygaster integriceps (Ploşniţa cerealelor)

Lema melanopa (Gândacul bălos)

Haplodiplosis marginata (Viermele roşu al paiului)

0.15 kg/ha  

 

28

 Cereale păioase (grâu, orz)

Agenți de dăunare Doză/concentrație

de aplicare

Timp de pauză (zile)
Afide ( Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, R.padi, Metopolophium dirhodum) 0.15 kg/ha  

28

 Orz, Ovăz

Agenți de dăunare Doză/concentrație

de aplicare

Timp de pauză (zile)
Lema melanopa (Gândacul bălos) 0.15 kg/ha 28

Rapiță

Spectru de combatere: Păduchele cenuşiu al verzei (Brevicoryne brassicae), foto Gândacul lucios (Meligethes aeneus), Viespea rapiţei (Athalia rosae), Gărgăriţa tulpinilor (Ceutorhynchus napi) foto

Doza omologată: 0,2 l/ha

Tratamentul se poate face la avertizare, inclusiv în timpul înfloritului, fără a fi afectate populaţiile de albine. Persistenţa îndelungată a produsului pe părţile tratate ale plantelor asigură de regulă protecţia culturii până la recoltare. Dacă este necesar, înaintea recoltării se mai poate face un tratament mai ales împotriva puricelui cenuşiu care formează colonii în partea superioară a plantelor de rapiţă, diminuând producţia şi îngreunând recoltatul.

 

 

 

Custodia 320 SC

Fungicid pentru combaterea bolilor din culturile de rapiță

 

Substanța activă azoxistrobin este un fungicid cu spectru larg de acțiune care face parte din clasa strobilurinelor, acestea la rândul lor fiind incluse într-o clasă de compuși fungici, denumiți ß-metoxiacrilați, sau inhibitori Qol, care acționează prin inhibarea lanțului respirator la nivelul complexului III. Cu toate că substanța activă este lent absorbită, înalta sa activitate fungică intrinsecă asigură un control bun al agenților patogeni. Compusul suprimă și alți fungi, reduce competiția pentru nutrienți, inhibă transferul de electroni în mitocondrii, dereglează metabolismul și previne creșterea fungilor țintă.

Substanța activă tebuconazol este un triazol care aparține unui grup de fungicide cunoscute ca inhibitori de demetilare ai sterolului. Efectiv, tebuconazolul oprește creșterea ciupercilor prin inhibarea demetilazei C-14 în biosinteza ergosterolului. Este un fungicid sistemic cu acțiune protectivă, curativă și de eradicare. Este rapid absorbit de organele vegetative ale plantelor, cu translocare în special acropetală.

 

Custodia 320 SC este un fungicid recomandat pentru combaterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) foto în culturile de rapiță.

Se aplică un singur tratament cu Custodia 320 SC pe aceeași suprafață, într-un sezon.

Se recomandă ca tratamentul să se aplice preventiv, înainte de apariția primelor simptome de boală. Momentul optim de aplicare este în fenofaza BBCH 61 – 65 a culturii de rapiță (de la cca. 10%  până la 50% din florile de pe racemul principal deschise).

La aplicare se folosesc echipamente terestre, bine reglate, astfel ca soluția să nu ajungă pe alte suprafețe sau pe alte plante de cultură. Aplicarea se face foliar, folosindu-se volume normale de soluție la hectar (200 – 400 L/ha).

Timpul de pauză până la recoltare este acoperit de perioada de vegetație.

Spectru de combatere: Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

Doza omologată: 1,0 l/ha. Stadiu dezvoltare cultura: BBCH 61 – 65 (de la cca. 10%  până la 50% din florile de pe racemul principal deschise).  Volum de apă:  200 – 400 L/ha.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *