Facebook

Numai sămânță certificată!

Numai sămânță certificată!

Recomandarea LCCCS București

 

În această perioadă se muncește intens la câmp, pe mai multe fronturi, atât la recoltat porumbul, cât și la pregătirea terenului pentru semănatul orzului și grâului.

Pentru culturile înființate în acestă toamnă trebuie să faceți dovada că utilizați numai sămânță și material săditor certificate oficial potrivit prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor.

Cei mai importanți factori în procesul de producție agricolă, sunt folosirea unei semințe de bună calitate, certificată, și aplicarea unei tehnologii corespunzătoare.

Este bine de știut că sămânța folosită la însămânțat trebuie să fie o sămânță certificată, iar fermierii trebuie să cumpere doar de la distribuitori autorizați de MADR prin autoritățile sale teritoriale de control și certificare și anume Laboratorul Central pentru  Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Fermierii trebuie să solicite la cumpărare pe lângă factură și Documentul de Calitate și Conformitate al Furnizorului, în care trebuie să fie trecuți corect toți indicii de calitate ai seminței și anume: puritate fizică, germinație, MMB (masa a o mie de boabe), umiditate.

Fermieri!

Verificați dacă sacii au etichete oficiale și dacă sunt în perfectă stare (nu sunt rupți sau deteriorați). Acolo unde sunt suspiciuni asupra autenticității semințelor și a indicilor de calitate, puteți anunța autoritățile  ITCSMS sau LCCSMS pentru a eșanționa o probă de sămânță din sacii sigilați, care să se constituie ca “probă martor” în situația în care sămânța nu ar fi conformă.

Mulți fermieri solicită ca sămânța să fie din anul nou  de producție, dar e bine de știut că și o sămânță dintr-o recoltă mai veche care are indicele de germinație corespunzător, este la fel de bună ca cea din producția anului în curs.

 

Pentru cei care vor să producă sămânță de grâu și orz pentru necesarul propriu, este bine de știut că aceștia pot multiplica doar după ce obțin autorizații de la autoritățile competente LCCSMS și ITCSMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *