Facebook

Cultura de rapiță din această primăvară

Cultura de rapiță din această primăvară

Cultura de rapiță din această primăvară

 

Buruieni întâlnite în cultură

 

Iarba vântului (Apera spica-venti)

Face parte din familia Poaceae, buruiană monocotiledonată, cu perioada de vegetație de 1 an.

Plantă cu tulpini de 30 – 100 cm, solitare sau ramificate sub formă de tufă la bază, frunze liniare, aspru păroase pe ambele feţe, ligula lungă, dinţată sau despicată. Paniculul este mare, extins la înflorire şi adunat după înflorire, are ramuri lungi de 10 cm, cu spiculeţe verzi-argintii, care devin roşietice sau violacee, arista de 3+6 ori mai lungă decât spiculeţul. Germinează din august până în octombrie. Perioada de înflorire luna iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe, iar o plantă este capabilă să genereze de la 600 la 12000 semințe. Este o plantă mezofilă – creşte pe soluri reavene până la reavăn-jilave. În funcţie de temperatură este hechistotermă (capabilă să trăiască la temperaturi foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed), moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperaturi medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente). Preferă solurile acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), iar solul preferat este cel cu textură ușor acidă – specie calcifugă.

 

Iarba bărboasă, mohor (Echinochloa cruss-galli)

Face parte din familia Poaceae, buriană monocotiledonată, cu perioada de vegetație de 1 an.

Plantă cu tulpina viguroasă, de 30-100 cm, cu baza comprimată, adesea roşiatică. Inflorescenţa este un racem format din panicule spiciforme dense, păroase; cariopsă ovată. Perioada de germinare iunie-iulie, înflorește din iunie până în septembrie, se înmulțește prin semințe, iar o plantă poate genera de la 200 la 10000 de semințe. o sămânță poate sta în sol și până la 16 ani.

Tipul plantei în funcţie de umiditate – mezo-higrofilă (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede). Tipul plantei în funcţie de temperatură – hechistotermă (capabilă să trăiască la temperaturi foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C), moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperaturi medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului – acido-neutrofile (cresc pe soluri cu pH 6-5).

 

Meișor (Digitaria sanguinalis)

Face parte din familia Poaceae, buriană monocotiledonată, cu perioada de vegetație de 1 an.

Plantă de 10-30 cm, frecvent violacee, cu tulpina geniculată, ramificată bazal, la noduri uşor păroasă, frunze cu marginea albicioasă, cu peri lungi şi moi, teci ciliate, ligula foarte scurtă, trunchiată. Spicele liniare, subţiri şi îndepărtate, de regulă sunt 3-6 grupate în panicul digitat, spiculeţe violacee, stigmata de culoare roşu-purpuriu. Germinează în luna mai și înflorește din iulie până în august. Semințele pot ajunge până la 5000.

 

Este o plantă xerofilă (creşte pe soluri uscate până la uscat-reavene).

Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperaturi foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C) ,moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: slab acid-neutrofile (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6)

Preferă soluri uşoare, aluviale, nisipo-lutoase.

 

 

 

Ce erbicide puteți folosi!

Gramin 5 EC

Erbicid graminicid, conține: quizalofop-P-etil 5%

 

Gramin 5 EC este un produs japonez al companiei Nissan Chemical ce conţine 50 g/l quizalofopP-etil – o substanţă activă cu acţiune sistemică – ce se aplică postemergent pentru combaterea buruienilor graminee din culturile de rapiţă, floarea soarelui şi sfeclă. Produsul este rapid absorbit de frunzele buruienilor monocotiledonate anuale şi perene. Ulterior se translocă în toate punctele de creştere intensă, inclusiv în rădăcini şi rizomi, unde distruge lipidele din celulele meristematice.

La aplicarea erbicidului trebuie să acordăm o atenţie sporită stadiului de dezvoltare în care se află buruienile graminee şi samulastra de cereale păioase, deoarece acestea sunt combătute mai uşor dacă tratamentul este aplicat înainte de înfrăţirea acestora. Pentru a atinge maximul de eficacitate împotriva buruienilor monocotiledonate anuale se recomandă aplicarea în perioada de creştere intensă, de la 2-4 frunze până la începutul înfrăţirii, iar împotriva celor perene se recomandă aplicarea la o înălţime a acestora de 15-20 cm.

  • Are un efect foarte bun asupra majorităţii buruienilor monocotiledonate; • Ploile survenite după o oră de la efectuarea tratamentului nu diminuează eficacitatea erbicidului. • În sol, erbicidul se biodegradează într-un timp foarte scurt, ceea ce determină lipsa efectului remanent pentru culturile postmergătoare. • Eficacitate ridicată asupra samulastrei de cereale păioase. • Viteza de acţiune: – 2 ore: pătrunde în frunzele buruienilor; – 7-10 zile: apar primele simptome – se îngălbenesc frunzele; – 2 săptămâni: mor buruienile. După efectuarea tratamentului cu Gramin 5 EC nu se intervine asupra culturii cu lucrări mecanice de prăşit decât după 14-20 zile, pentru a putea permite ca erbicidul să fie translocat către rizomi şi rădăcini şi să producă distrugerea totală a acestora.

Gramin 5 EC este omologat în România și pentru cultura de rapiță ce combate buruienile monocotiledonate inclusiv samulastra până la înfrățire. Doza recomandată este de 1 l/ha postemergent. Norma de soluţie este de 300l/ha.

Principalele buruieni combătute: Agrostis stolonifera (iarba câmpului), Digitaria sanguinalis (meișor), Agropyron repens (pir târâtor), Lolium spp. (raigras), Cynodon dactylon (pir gros), Panicum miliaceum (meiul sălbatic), Echinochloa cruss-galli (iarba bărboasă), Poa spp. (firuța), Apera spica-venti (iarba vântului), Setaria spp. (mohor), Avena fatua (ovăz sălbatic), Sorghum halepense (mohor din seminţe şi rizomi), Bromus tectorum (obsiga secarei), Alopecurus mesuroydes (coada vulpii).

Tratamentul nu se va efectua în condiţii de stres termic și hidric.

Distribuit de Nufarm România Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

 

Boli întâlnite în cultură

 

Putregaiul alb (Phoma lingam)

Putregaiul alb este cauzat de o ciupercă de la nivelul solului şi poate duce la pierderi semnificative de producţie. Germinarea ciupercii în sol este influenţată direct de condiţiile de mediu – temperaturi şi umiditate ridicate în perioada de înflorire. Putregaiul alb poate rămâne în sol timp de mai mulţi ani (7-12 ani) şi este întâlnit la mai multe plante de cultură, inclusiv alte specii de Brassica, leguminoase, cartof, soia, sfeclă pentru zahăr şi alte legume rădăcinoase.

 

 

 

Simptomele putregaiului alb survin la sfârşit de mai, început de iunie. La 10-14 zile după infectare, pe tulpini apar leziuni decolorate (20-30 cm) unde epiderma se poate exfolia. Pe aceste leziuni se dezvoltă o ciupercă albă, pufoasă. Tulpinile afectate se usucă şi devin fragile. În interiorul acestora se dezvoltă scleroţi, iniţial de culoare albă care apoi devin negri şi duri. Putrezirea ţesutului în zona infectată poate duce la aplecare/frângere şi îmbătrânirea prematură a plantei, provocând pierderi de recoltă.

Scleroţii germinează primăvara formând apotecii de culoare galben-maronie în aprilie-mai care produc spori ce vor infecta plantele de rapiţă. Infecţia este mare dacă eliberarea ascosporilor coincide cu perioada de maximă înflorire. Aceştia infectează plantele din jur prin intermediul resturilor de ţesut afectat sau prin petalele căzute care se lipesc de tije şi de ramuri.

 

MYSTIC PRO

Fungicid, conține: 200 g/l tebuconazol + 300 g/l procloraz.

 

Mystic PRO este un fungicid complex, cu acţiune sistemică, de contact și translaminară, sub formă de concentrat emulsionabil, cu două substanţe active în conţinut (tebuconazol și procloraz).

Mystic PRO acţionează prin blocarea procesului de sinteză a ergosterolului, element esenţial în construcţia membranei celulare. În acest mod, extinderea hifelor ciupercii nu mai are loc. Componenta tebuconazol acţionează sistemic, cu translocare acropetală, iar proclorazul conferă produsului acţiune de contact și translaminară cu efect deosebit asupra septoriozei (Septoria spp.) și mucegaiului de zăpadă (Microdochium nivale). În circa două ore de la aplicare, Mystic PRO se absoarbe și începe să circule cu rapiditate în întreaga plantă, protejând culturile timp de câteva săptămâni.

  • Două substanţe active, triplă acţiune: sistemică, de contact și translaminară; • Efect preventiv, curativ și eradicativ; • Combate cu succes atât bolile foliare cât și pe cele ale spicului, respectiv tulpinii, la cerealele păioase; • Se absoarbe și translocă rapid în plantă (cca. 2 ore de la aplicare); • Eficacitate de lungă durată asupra agenţilor patogeni

Produsul este omologat pentru cultura de rapiță ce combate cu brio Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria brassicae, Erysiphe communis, Poate fi aplicat – 1 tratament toamna în doză de 0,625 l/ha și 1 – 2 tratamente aplicate primăvara–vara în doză de  1,25 l/ha.

În funcţie de condiţiile climatice și presiunea bolilor, pe durata unui sezon se pot aplica 1 sau 2 tratamente cu Mystic PRO la culturile de cereale păioase (cele destinate consumului și cele semincere). Eficacitatea maximă împotriva unui spectru larg de agenţi patogeni se obţine la aplicarea fungicidului Mystic PRO în perioada cuprinsă între apariţia frunzei stindard și până la stadiul de înflorire. Volumul de soluţie recomandat a se folosi este de 200 – 400 l/ha, în funcţie de starea de vegetaţie.

 

Dăunători în cultură

 

Viespea rapiței (Athalia rosae)

Specie semnalată în Europa, Asia, Africa și America de Nord. În România este cunoscută în toate regiunile țării, de la câmpie și până la munte.

Adultul are corpul de 5,2-9 mm lungime, cu capul de culoare neagră, toracele roșcat, pronotul galben-roșcat, mezonotul și scutelul galbene. Larva este polipodă, iar la completa dezvoltare are corpul de 15-18 mm lungime, de culoare cenușie, iar lateral și ventral de culoare cenușiu-verzui.
Dăunatorul are două generații pe an și iernează în sol ca larvă complet dezvoltată, adăpostită într-un cocon țesut din fire de mătase. În primăvară, larvele se împupează, iar după câteva zile de hrănire, are loc împerecherea și depunerea ouălor.
Cu ajutorul ovipozitorului, femela desface pe marginea frunzei cele două epiderme și depune în spațiul cavitar creat câte un ou. După 1-2 săptămâni apar larvele neonate care se hrănesc cu epiderma inferioară și mezofilul foliolelor.

Specie oligofagă, atacă crucifere cultivate (rapiță, muștar, hrean, varză, gulii, conopidă, ridichi) și spontane. Larvele rod epiderma inferioară și mezofilul frunzelor. La atacuri puternice plantele se usucă.

 

Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus)

Gândacul polenului sau al florilor este un dăunător foarte răspândit în România, cu predilecţie în regiunile cu precipitaţii mai ridicate – Tansilvania, Banat şi nordul Moldovei.

Adultul are corpul alungit, turtit, de formă dreptunghiulară, de culoare neagră sau verde închis, cu luciu metalic spre partea dorsală. Pronotul şi elitrele au o punctuaţie fină şi deasă. Larvele sunt oligopode şi la completa dezvoltare ajung până la 4 mm lungime. Au corpul de culoare alb-cenuşie, foarte aplatizat, având capul şi picioarele maronii. Dorsal, pe fiecare segment, se găsesc câte două pete de culoare închisă. Meligethes aeneus are o generaţie pe an (uneori două generaţii). Adulţii hibernează în stratul superficial al solului, la 3-4 cm adâncime sau sub frunze, de obicei în liziera pădurilor şi a pajiştilor. Apar în luna aprilie, când temperatura zilei atinge 10-11°C şi se hrănesc cu elementele florale ale speciilor de plante ierboase sau lemnoase. Când temperatura ajunge la 15°C, gândacul zboară pe rapiţă. Femela depune ponta (300 de ouă) la baza bobocilor florali, pe stamine sau pistil (câte 1-2 ouă/boboc). După 10 zile apar larvele (stadiul larvar durează 3-4 săptămâni), după care vor coborî în sol la 2-4 cm unde se vor transforma în pupă. A doua generaţie de adulţi apare în iunie şi intră în diapauză la sfârşit de iulie, iar după o perioadă de hrănire de câteva săptămâni se retrag pentru hibernare.

 

Insecticide recomandate în cultura de rapiță

 

 

KAISO SORBIE 5 EG

Insecticid, conține: 5% lambda-cihalotrin.

 

Kaiso Sorbie 5 EG se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, de culoare bej. Această formulare, patentată de Nufarm ca tehnologie “Sorbie”, prezintă avantajul eliberării rapide a întregii cantităţi de substanţă activă, asigurându-se astfel efectul de șoc asupra dăunătorilor.

Kaiso Sorbie 5 EG este un insecticid din grupa piretroizilor premium, ce acţionează atât prin contact cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acţiune ovicidă. Produsul acţionează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând moartea rapidă a acestora. Substanţa activă este înglobată într-un amestec de material absorbant și minerale unice din punct de vedere chimic, formând o granulă de calitate superioară. În amestec cu apa, conţinutul de surfactanţi și emulgatori ajută la dispersarea rapidă și completă în soluţie, concentratul emulsionabil rezultat conţinând o cantitate de solvent redusă și prezentând o eficacitate sporită chiar și la temperaturi mai ridicate decât în cazul altor piretroizi. Eliberarea imediată a substanţei active asigură efectul de șoc asupra dăunătorilor.

Kaiso Sorbie 5 EG combină avantajele unui produs granulat cu eficienţa unui concentrat emulsionabil: • se dizolvă rapid și complet în apă; • acţionează imediat asupra dăunătorilor; • limitează expunerea utilizatorului la substanţa activă; • permite depozitarea timp îndelungat; • înglobează o cantitate foarte redusă de solvent; • are spectru larg de acţiune.

Produsul este omologat pentru rapiță împotriva Athalia rosae, Ceutorrhynchus napi, Meligethes aeneus în doză de 0,15 kg/ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *