Facebook

Continuă cursurile de perfecționare pentru fermierii din zona de Nord-Vest

Continuă cursurile de perfecționare pentru fermierii din zona de Nord-Vest

Fermierii din zona de nord-vest care doresc să își perfecționeze cunoștințele în agro-mediu și climă, au posibilitatea să se înscrie la cursul de instruire, organizat de Asociația Centrul de Biotehnologii Microbiene-BIOTEHGEN de la București. În luna septembrie cursurile s-au desfășurat în județul Maramureș, iar în octombrie în județul Cluj.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea competențelor necesare implementării angajamentelor de agro-mediu și climă care vizează adoptarea unor practici agricole compatibile cu protecția și îmbunătățirea mediului, a peisajului și a caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului și a diversității genetice.

Conform ghidului solicitantului, pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, fermierii trebuie să fi semnat un angajament de agromediu și climă depus la APIA pentru măsura de agromediu și climă în cadrul PNDR 2014-2020.

Din cele 16 serii prevăzute a se desfășura la începutul proiectului au mai rămas doar 5 serii.

La începutul fiecărei serii de curs participanții vor susține un test de evaluare a cunoștințelor care va cuprinde întrebări generale din domeniu, cu scopul stabilirii nivelului de cunoștințe pe care aceștia îl dețin la demararea activităților de formare. De asemenea, la finalizarea cursurilor aceștia vor susține un alt test care va viza cunoștințele specific domeniului și va cuprinde întrebări din suportul de curs parcurs în cadrul sesiunilor de formare.

În activitatea de formare profesională, fermierii au fost ajutați să se perfecționeze de cadre didactice din universități de prestigiu în domeniu agriculturii:  USAMV Cluj, USAMV București și Universitatea din Oradea

În cadrul acestor cursuri fiecare va parcurge sub îndrumarea formatorului suportul de curs aferent programului de formare profesională în vederea realizării obiectivelor de formare de competente în domeniu.

La finalul cursului de formare profesională, participanții vor susține testul final privind cunostințele teoretice și practice, dobândite pe parcursul celor 24 de ore de instruire. Doar fermierii care au participat în toate cele 3 zile de curs au primit atestatul de participare.

Rezultatele finale ale proiectului vor fi diseminate prin intermediul website-ului solicitantului, prin articole special elaborate pentru prezentarea rezultatelor atinse prin intermediul activităților implementate în cadrul proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *